Tuesday 12 February 2013

Super Eagles Ala Ibafa Ta

Ikwu ele na aka ichi ball n'Isouth Africa nen'ayaji me, en'ala ibafa ibi ikwyi aleni.

Iji ele n'egye araa me, Stephen Keshi, aya kaa chakaa. Tapu, inakale edide me ana onu ageye oy'ikro me aihi me. Y'ikwu ambene eha j'iraa ahi.
.............................................
Odoh Diego Okenyodo ~arpa
ISU MEDIA LTD (RC710515)
Suite C29, MIB Plaza,
First Avenue, Gwarimpa,
Abuja, Nigeria
Mobile: +234-8091-443322
+234 803 5909 778
Phone: +234-9-7805084

No comments:

Post a Comment

As you comment on Akweya.com, please, include your name.